Predstavljeni rezultati istraživanja “Dječje prosjačenje u Crnoj Gori – ključni nalazi i preporuke”

Predstavljeni rezultati istraživanja “Dječje prosjačenje u Crnoj Gori – ključni nalazi i preporuke”


Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je danas u EU Info centru predstavio rezultate istraživanja “Dječje prosjačenje u Crnoj Gori – ključni nalazi i preporuke“. Istraživanje je CEDEM realizovao u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP, u periodu od 25. do 30. septembra 2017. godine u šest crnogorskih opština: Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Bar i Tivat.
Cilj sprovedenog istraživanja je adekvatna procjena potreba i problema ključnih aktera koji se bave zaštitom djece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja, delikvencije, eksploatacije i trgovine ljudima, a sve uz set preporuka za suzbijanje specifičnog problema – problema dječjeg prosjačenja.

Ovo istraživanje predstavlja dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“ koji sprovodi Help, u saradnji sa CEDEM-om, Romskim obrazovnim fondom i Crvenim krstom Crne Gore, uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial