PGF bilten

PGF bilten

Partneri PGF-a započeli su pripremu PGF biltena, koji ima za cilj da zainteresovanim stranama pruži sve potrebne informacije o realizaciji PGF projekta, ali i drugim događajima i pitanjima vezanim za inkluziju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. U ovom biltenu PGF-a, između ostalog, možete pročitati o obukama za pisanje prijedloga projekata i sastancima projektnog tima sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Delegacije EU u Crnoj Gori.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial