preloader
Konferencija “Sistem azila i migracija: dvije priče”

Konferencija “Sistem azila i migracija: dvije priče”

Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, učestvovao je na konferenciji „Sistem azila i migracija: dve priče“ u organizaciji Grupe 484 iz Beograda 25/26. Septembar 2014. Konferencija je organizovana uz podršku Ambasade Norveške u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Zaključak konferencije je da se problem migranata ne može riješiti bez koordinisanog provođenja politika koje se odnose na sistem azila i migracija na regionalnom nivou. Takođe, naglašen je značaj borbe protiv iregularnih migracija definisanih u Poglavlju 24, što je jedan od uslova za punopravno članstvo u EU.