preloader
Održana je druga obuka za zaposlene u Instituciji ombudsmana

Održana je druga obuka za zaposlene u Instituciji ombudsmana

U okviru projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbjednosti“, CEDEM je 26. i 27. marta u hotelu Adria u Budvi organizovao drugu od tri obuke za zaposlene u Instituciji ombudsmana. Glavni cilj je jačanje kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbjednosti.

Uvodna izlaganja održali su koordinator projekta Diana Delić, zatim predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Aco Martinović, kao i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Dražen Cerović.

Tokom prvog dana obuke, gospodin Cerović je govorio o odnosu Institucije ombudsmana i službi bezbjednosti, kao io nadležnostima ove institucije u odnosu na lica lišena slobode i prekomjernoj upotrebi sile od strane policije. Gospodin Martinović je govorio o organizaciji rada policije i njihovoj saradnji sa Institucijom ombudsmana.

Drugog dana obuke gospodin Martinović je govorio o nadzoru nad radom policije iz prakse Republike Hrvatske i preporukama za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u radu MUP-a. Na samom kraju, g. Cerović je trening završio temom koja se tiče saradnje Ombudsmana i medija, te važnosti koju ona ima u savremenom svijetu.

Projekat je podržan od strane Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.