preloader
Održan drugi sastanak u okviru projekta “ALL IN”.

Održan drugi sastanak u okviru projekta “ALL IN”.

(Detalj sa sastanka održanog u prostorijama NVO “Domovik”, Sjeverna Kosovska Mitrovica.)

Predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava boravili su u poseti Mitrovici, Kosovo* od 5. do 8. juna u okviru projekta „ALL IN: Putevi ka pripadnosti: Od interkulturalnog dijaloga do socijalne uključenosti“, koji finansijski podržava Evropska komisija kroz program Evropa za građane. Okosnica projekta je prikrivanje heterogenosti kultura zbog čestih migratornih kretanja stanovništva, gdje društva postaju sve multikulturalnija, a identitet mnogih homogenih nacija i lokalnih i regionalnih zajednica postaje upitan.

Domaćin druge transnacionalne studijske posete (od ukupno 7 planiranih projektom) bila je NVO Domovik iz Severne Kosovske Mitrovice. Pored naših predstavnika, studijsku posjetu posjetili su i predstavnici projektnih partnera iz Slovenije, Grčke, Kipra i Italije.

Partneri na projektu imali su priliku da saznaju više o radu humanitarne organizacije „Caritas Kosovo“ koja je deo „Caritas Europa“, čija je misija da promoviše univerzalne vrednosti, unapredi socio-ekonomske uslove života marginalizovanih populacija na Kosovu, kroz jačanje njihovog ljudska prava i poticanje socijalne inkluzije.

S tim u vezi, tokom posjete romskom naselju, projektni partneri su upoznati sa pozitivnom praksom u oblasti socijalne inkluzije Roma kroz prezentaciju rada psihologa i medijatora Caritasa koji rade sa romskom populacijom.

Predstavnici GIZ-a iz Bosne i Hercegovine i Kosova predstavili su „Pasoš kompetencija“, prilagođeni instrument (originalno osmišljen u Njemačkoj), koji ima za cilj podsticanje zapošljavanja ranjivih grupa kroz savjetovanje i savjetovanje sa predstavnicima ranjivih grupa.

Posebnost ove posjete bila je projekcija dokumentarnog filma o multietničkom amaterskom “Big Band” orkestru, koji govori o saradnji i prijateljstvu stanovnika različitih etničkih grupa, entuzijazmu profesora Petra Rakića i njegovoj ideji o stvarajući džez orkestar, koji je postojao u Mitrovici tokom 1980-ih. Nakon projekcije filma, predstavnici partnera na projektu imali su priliku da se upoznaju sa projektom Mitrovačke rok škole, školom koja kroz muziku povezuje srpske i albanske tinejdžere, obnavljajući muzičku tradiciju na koju su obe strane ponosne.

Sljedeći transnacionalni sastanak održat će se u Krynice Zdroj, Poljska, od 3. do 5. septembra 2019. godine.