Novi konkurs za male grantove

Novi konkurs za male grantove

Centar za praćenje i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju procesa evropskih integracija (MAEIP)

u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“, koji finansira Evropska unija, kroz program pretpristupne podrške (IPA) i Ministarstvo javne uprave,

KONKURENCIJA

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u cilju podrške dostizanju višeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata u vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura mogu se podnijeti najkasnije do 4. septembra 2019. godine. Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 48.000,00 eura. Do sada je pet organizacija civilnog društva dobilo bespovratna sredstva, a ostalo je da se dodeli još jedan grant u okviru ovog projekta. Projekti će se realizovati u cilju podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politike, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • da su registrovani kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za podnošenje prijedloga projekata na ovom konkursu;to be based in Montenegro;
  • da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ako je to predviđeno projektom), a ne da budu posrednici;;
  • da u prethodnoj godini imaju godišnji promet veći od 10.000 EUR (u slučaju dijela programa izgradnje kapaciteta). Ako postoji partner(i) u projektu, godišnji promet svih organizacija koje učestvuju u projektu mora biti kumulativno veći od 10.000 EUR.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, državne institucije, vjerske zajednice. Također, korisnici koji su potpisali ugovore u okviru IPA CSF poziva za podnošenje prijedloga (EuropeAid / 135998 / DD / ACT / ME) nisu kvalifikovani aplikanti na ovaj poziv.

Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti: Kandidati su dužni da dostave popunjen aplikacioni paket koji se sastoji od: aplikacionog formulara, prijedloga budžeta i matrice logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitajte Vodič u kojem možete pronaći informacije o uslovima za prijavu i detaljan opis aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći na web stranicama NVO CeMI i partnerske NVO CEDEM: www.cemi.org.me; https://www.cedem.me/

Projekat – Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa – Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa

Broj ugovora 2017/388-367

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial