preloader
NAJAVA: Emitovanje filma o nasilju u okviru serijala Proces

NAJAVA: Emitovanje filma o nasilju u okviru serijala Proces

U okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“, TV Prva u saradnji sa CEDEM-om počinje sa emitovanjem dokumentarnih filmova u cilju podizanja svijesti javnosti o funkcionisanju krivičnog pravosuđa kroz serijal PROCES.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori da izvještavaju o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i kredibiliteta istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

“Povratak kući: film o nasilju u porodici” pokazuje kako je biti žrtva nasilja u porodici, probleme sa kojima se suočava i kako relevantne institucije i organizacije odgovaraju na ovaj zadatak. Film se bavi funkcionisanjem sistema, sa stanovišta žrtve, i kako policija, Centar za socijalni rad i organizacije koje se bave pitanjem nasilja u porodici mogu pomoći u ovom slučaju. Najavu filma možete pogledati na sledećem linku, dok je premijerno emitovanje u subotu, 7. aprila 2018. godine u 17 časova na TV Prva.

Projekat „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ finansira EU.