preloader
Mladi zahtijevaju višesektorski i multisektorski pristup

Mladi zahtijevaju višesektorski i multisektorski pristup

“Mladi u Crnoj Gori moraju vjerovati da svojim aktivizmom stvaraju bolju budućnost za sebe i zajednicu kojoj pripadaju. Odgovornost za poboljšanje položaja mladih nije samo na državi i njenim institucijama, već i na mladima koji trebaju da se mobiliziramo, ujedinimo, solidariziramo i nastojimo da doprinesemo rješavanju brojnih izazova s ​​kojima se svakodnevno susreću. Ovaj projekat i mladi koji su danas ovdje samo su primjer kako se ponašaju društveno odgovorni mladi ljudi Crne Gore“, rekao je Nenad Koprivica, ravnatelja Uprave za mlade, na otvorenju škole „Mladi kao aktivni građani“ koju je CEDEM realizirao od 22. do 25. lipnja u hotelu Bianca u Kolašinu.

Programski menadžer CEDEM-a Marko Pejović je u uvodnom obraćanju naveo da je “imajući u vidu da petinu stanovništva Crne Gore čine mladi, vrlo je važno naglasiti važnost njihovog sudjelovanja u procesu kreiranja i provođenja javnih politika”. i osnovni preduvjet za odgovoran i transparentan rad vlasti”, te dodao da “mladi često kritiziraju sustav, govoreći da im nije prilagodljiv, odnosno da ne mogu iskoristiti svoje pravo u procesu donošenja odluka jer postoje nema dobrih mehanizama. “

Tijekom četverodnevne škole mladi su stekli vještine i znanja kroz četiri modula: „Politike za mlade i razvoj kulture sudjelovanja“, „Građansko i političko sudjelovanje mladih“, „Ekonomska participacija mladih“ i „Participacija i mobilnost u formalnom i neformalnom obrazovanju”, koji su pridonijeli poticanju mladih na sudjelovanje u građanskom, političkom i gospodarskom sudjelovanju.

Prvi modul vodile su Aleksandra Gligorović i Andrea Mićanović, tijekom kojeg su mladi stekli znanja i vještine o uvjetima i razvoju kulture participacije mladih, propisanim i samoinicijativnim mehanizmima za sudjelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini te ključnim kompetencijama potrebnim za sudjelovanje. u donošenju odluka. .

dr. Olivera Komar analizirala je stanje aktivnosti mladih i zašto su mladi (ne)aktivni, predstavila niz preporuka za unapređenje sudjelovanja mladih i potaknula razgovor s mladima, dok je Božena Jelušić istaknula tradicionalno nasljeđe manipulativnih strategija i nove mogućnosti u digitalnom okruženju i kognitivno-psihološkim uvjetima za primanje informacija i zabluda koje mogu utjecati na donošenje odluka i građansko sudjelovanje u digitalnom okruženju. Posebnu pozornost posvetila je provjeravanju informacija i lažnih vijesti (osobito u okruženju društvenih mreža), te važnosti podizanja svijesti o problemu i kritičkog promišljanja kod mladih.

Treći dan Jevrosima Pejović i Uroš Bulatović poučavali su mlade o ekonomskoj participaciji mladih, s posebnim osvrtom na orijentaciju na karijeru, ekonomsku samostalnost i traženje posla, analizirajući profesionalne ciljeve i osobnu zastupljenost na tržištu rada.

Vanja Rakočević razgovarala je s mladima o ulozi i načinima sudjelovanja u formalnom obrazovanju, prezentirajući mogućnosti i primjere dobre prakse za mobilnost mladih u formalnom i neformalnom obrazovanju. Na kraju dana provedeno je istraživanje potreba mladih u području formalnog i neformalnog obrazovanja te su definirane ideje za poboljšanje participacije mladih.

Zatvaranju škole nazočio je Edin Koljenović iz Regionalnog ureda za suradnju mladih koji je govorio o potrebi uključivanja mladih u proces donošenja odluka te je predstavio značaj ovog ureda s više aspekata, s posebnim osvrtom na suradnju. raznih organizacija i institucija. mladi ljudi.