Istraživanje o etničkoj distanci, 2013.

Istraživanje o etničkoj distanci, 2013.

CEDEM je danas održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata istraživanja o etničkoj distanci. Koristeći provjerene, validne i verifikovane instrumete mjerenja, sproveli smo istraživanje koje ima za cilj da utvrdi stepen međuetničkog distanciranja u Crnoj Gori. 

Nakon gotovo 25 godina tranzicije i burnih dešavanja na političkoj sceni čitave bivše SFRJ, ali i Crne Gore, a s obzirom na tragove bliske, ali i daleke prošlosti, pitanje stabilnosti društva kao multinacionalnog društva u velikoj mjeri zavisi od međuetničkih odnosa. Jedan od zadataka empirijske društvene nauke jeste da naučnim instrumentima prati odnose među etničkim zajednicama. Upravo je to i bio cilj istraživanja koje smo sproveli.  

CEDEM je prvo istraživanje ovog tipa sproveo 2004. godine, a zatim nakon referenduma – 2007. godine. Koliko je poznato, ovo su jedina istraživanja etničke distance u Crnoj Gori koja su obavljena nakon raspada SFRJ. Na taj način se ostavljaju važni tragovi za budućnost koji mogu da pokažu sa stanovišta dugoročnih trendova tj. u kojoj mjeri su se građani etnički distancirali jedni u odnosu na druge u ovom istorijskom periodu. 

Istraživanje je sprovedeno u trajanju od 12. do 30. novembra 2013. godine, a podaci su prikupljeni korišćenjem anketne metode. Kao i 2004. i 2007. godine istraživanje je realizovano na dvoetapnom stratifikovanom uzorku, sa slučajnim izborom ispitanika unutar popisnih krugova i sa ukupnim brojem od 790 ispitanika. Uzorak je reprezentativan za čitavu Crnu Goru, s tim da je ‘pojačan’ ukupan broj Albanaca i Muslimana/Bošnjaka, kako bi se postigla reprezentativnost podataka o stavovima pripadnika ovih nacionalnih skupina. 

Ovdje možete preuzeti:

 Analitički izvještaj i 

– Prezentaciju sa današnje konferencije

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial