preloader
Intervju: Reforma pravosuđa u Crnoj Gori

Intervju: Reforma pravosuđa u Crnoj Gori

Marija Vuksanović, programski menadžer CEDEM-a, rekla je za Portal Analitika o reformi pravosuđa u Crnoj Gori: „Reforma pravosuđa ostaje ključni segment daljeg napretka Crne Gore u procesu pristupanja EU. političke, ali i društvene i materijalne prilike u Crnoj Gori.“

Intervju možete preuzeti na: http://portalanalitika.me/drustvo/tema/155767-reforma-pravosua-je-klju-u-pristupanju-eu