Godišnji izvještaj 2013

Godišnji izvještaj 2013

Predstavljamo Godišnji izvještaj koji sadrži sažetak svih aktivnosti koje smo realizovali u protekloj godini, sa posebnim osvrtom na programsko i finansijsko izvještavanje o realizovanim projektima. Izvještaj sadrži i pregled realizovanih istraživanja, objavljenih publikacija i izvještaja, kao i podatke o učešću predstavnika CEDEM-a na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inostranstvu.

Kroz pripremu i objavljivanje ovog izvještaja nastojimo da zainteresovanoj javnosti, uključujući donatore i građane, pružimo sve informacije relevantne za naš rad, ali i da dobijemo povratnu informaciju o segmentima našeg rada koje trebamo dalje unaprijediti.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial