preloader
CEDEM na Regionalnoj konvenciji o evropskim integracijama

CEDEM na Regionalnoj konvenciji o evropskim integracijama

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je u radu Regionalne konvencije o evropskim integracijama, koja je održana 6-7. maja u Tirani, u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Evropskog pokreta u Srbiji i Evropskog pokreta u Albaniji.

Konvencija je bila posvećena saradnji javnog i civilnog sektora u oblasti pravosuđa, osnovnih prava, pravde, slobode i sigurnosti (poglavlja 23 i 24). Predstavnik CEDEM-a učestvovao je u panel diskusiji o regionalnoj saradnji u oblasti azila, na kojoj se razgovaralo o pitanjima vezanim za procedure azila, profil tražitelja azila, kao i uticaj islamskog radikalizma i situacije u Siriji na politiku azila u regionu. .