preloader
CEDEM na radionici “Oblikovanje budućnosti u Crnoj Gori”

CEDEM na radionici “Oblikovanje budućnosti u Crnoj Gori”

Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, učestvovao je na radionici Oblikovanje budućnosti u Crnoj Gori, koja je održana 20./21. novembra u Landshutu u Njemačkoj.

Cilj ove radionice je podsticanje dijaloga o Crnoj Gori sa zainteresovanim stranama u Njemačkoj uz učešće članova i predstavnika organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija, političkih partija i međunarodnih eksperata. Ova radionica je dio niza radionica pod nazivom „Oblikovanje budućnosti u…“, koje organizuje Udruženje Jugoistočne Evrope sa NVO sektorom u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji/Kosovu. Projekat je podržan od strane njemačkog saveznog ministarstva vanjskih poslova uz finansijsku podršku Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.