preloader
Poziv za učešće na živoj biblioteci

Poziv za učešće na živoj biblioteci


Ovaj projekat ima za opšti cilj unapređenje položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih
nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, kroz jačanje zaštite njihovih prava i promovisanje inkluzivnog društva. Projekat se temelji na dva specifična cilja koji će biti ostvareni kroz niz projektnih aktivnosti koje će uključiti mlade predstavnike/ce manjinskih zajednica,
predavače/ice i studente/kinje na fakultetima društvenih nauka svih univerziteta u Crnoj Gori,
kao i širu javnost.


Ova aktivnost pruža priliku za sticanje znanja, razmjenu ideja i otvoreni dijalog između najmanje 15 mladih učesnika i 5 “knjiga”, odnosno mladh predstavnika/ca manjinskih naroda
i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.


Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da kao učesnik/ca prisustvujete ovom događaju i date
doprinos kreiranju konstruktivnog dijaloga sa mladima.

Molimo Vas da svoje učešće na živoj biblioteci potvrdite do 15. jula putem imejl adrese katica.maksan©cedem.me ili putem sljedećeg linka.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem mejl adrese katica.maksan@cedem.me, ili telefona +382 67 941 221.