Konferencija ,,Policija u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana/ki”

Konferencija ,,Policija u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana/ki”

Centar za demokratiju i ljudska prava i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori su organizovali konferenciju ,,Policija u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana/ki“, 7. decembra u Podgorici u hotelu Hilton, sala Princeza Milica, sa početkom u 10h. Konferencija je realizovana u okviru projekta ,,Policija u službi građana/ki“, koji ima za cilj da doprinese borbi protiv kršenja ljudskih prava kroz unapređenje kapaciteta policije (uključujući učenike/ce Policijske akademije), kontrolnih mehanizama prilikom obavljanja policijskih aktivnosti, kao i znanja građana/ki o njihovim pravima i načinu prijavljivanja njihovog kršenja od strane policije.

Konferencija je bila prilika za otvorenu diskusiju o potrebi daljeg razvoja sistema zaštite građanskih prava i unapređenja uloga policije u tom kontekstu, a razmatraće i percepciju građana/ki o radu policije, bezbjednosti i saradnji i okupila je visoke zvanice i medije.

 Njemački ambasador u Crnoj Gori Peter Felten je otvorio konferenciju ukazujući na to da pristup koji se bazira na ljudskim prava mora da bude dio duha rada policije.

„Policijski službenici moraju biti dobro obučeni u svim aspektima svog posla, da bi mogli da promovišu pristup koji se bazira na pravima“, naveo je Felten.

On je naglasio da nedovoljno kapaciteta u policiji nije izgovor za kršenje ljudskih prava i ocijenio da je potrebno vođstvo i liderstvo policije, kao i političko, koje će druge voditi svojim primjerom u onome što rade. Prema njegovim riječima, na osnovu iskustva sa policijom javnost će steći utisak da li je neki službenik i službenica kredibilan/a predstavnik/ca države, da li postoji vladavina prava, da li se aktivno štite prava javnosti i imaju li zaštitan ili represivan stav.

Felten je kazao da, u skladu sa međunarodnim standardima, policija i vlast treba da pokažu da su spremni da reaguju na odgovorajući način, što znači da se dolazi i do sankcionisanja onih koji ne postupaju u skladu sa zakonom.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić rekla je da je u društvu u kojem se izazovi neprestano mijenjaju uloga policije ključna, ali da ta uloga mora biti usklađena sa pravima i slobodama svih.

Ona je kazala da je CEDEM u okviru projekta organizovao treninge i obuke za policijske službenike i studente Policijske akademije.

„CEDEM veoma dugo radi na jačanju kapaciteta insitutcija, pa i u sektoru bezbjednosti. Pokušavamo da senzibilišemo službenike da u svom postupanju više poštuju ljudska prava, pa i da ih upoznamo sa praksom Evropskog suda za ljudska prava“, navela je Bešić.

Ona je naglasila da je istraživanje pokazalo da Uprava policije mora intenzivirati napore kako bi pokrenula dijalog i efikasno prijavljivanje incidenata.

„Ažurno i konstatno reagovanje na pritužbe i probleme je imperativ, kako ne bi došlo do pada povjerenja građana u policijsku službu“, rekla je Bešić.

Ona je kazala da je više od 50 odsto građana zadovoljno rješavanjem problema policije, ali da je sporost reagovanja jedna od pritužbi. Ujedno je naglasila da je odgovornost u policija ključna i da kaznena politika mora biti stroža.

Panel diskusiju je moderirala Duška Pejović, medijska ekspertkinja. U diskusiji su učestvovali Tamara Pavićević, glavna policijska inspektorka u Upravi policije, Mirjana Radović, zamjenica Zaštitnika za ljudska prava i slobode, prof. Dr Dražen Cerović, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, i Ivana Đođić, predstavnica Građanske alijanse i članica Etičkog odbora u Ministarstvu unutrađnjih poslova.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial