Vijesti


 • 09 jul 2019

  Objavljene smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

  CEDEM objavio publikaciju " Smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike".Etički kodeks službenika i namještenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija usvojen je 12.11.2018. godine i primjenjuje se od 1.1.2019. godine. Etički kodeksi su ustanovljeni kao kodifikacije, odnosno zbirke pravila postupanja i ponašanja koja su prihvatljiva sa stanovišta etičkih-moralnih normi zajednice, odnosno jedne profesije. Pridržavanje pravila objedinjenih Etičkim kodeksom obezbjeđuje se ujednačeno, zakonito, profesionalno i društveno prihvatljivo ponašanje odnosno profesionalno postupanje u skladu sa etičkim standardima. Prihvatanjem profesionalnog i etičkog ponašanja ide se korak dalje od primjene propisa u pravcu prihvatanja moralnih standarda dobrog ponašanja.Smjernice, kao neodvojivi dio Kodeksa, sadrže tumačenja i komentare kojima se doprinosi pravilnoj primjeni Kodeksa. Istovremeno, Smjernice su utemeljene na relevantnim domaćim i međunarodnim propisima i dokumentima, posebno na Evropskim zatvorskim pravilima i Smjernicama iz preporuka Savjeta Evrope za ponašanje zatvorskog osoblja koji pružaju okvir za rad zatvorskih službi i koja promovišu humane uslove i pozitivan tretman u modernim i progresivnim zakonskim sistemima. Sama potreba za izradom smjernica proizilazi iz činjenice da etički kodeksi nisu klasični propisi i da artikulišu vrijednosti i principe kojih državni službenici treba da se pridržavaju kada su suočeni sa određenim profesionalnim dilemama. Kao takve, smjernice predstavljaju "živi" dokument koji će se kontinuirano dopunjavati, na temelju iskustava iz prakse. Smjernice možete preuzeti ovdje. Smjernice su pripremljene u okviru projekta " Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori" koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, uz podršku Ministarstva pravde Vlade Crne Gore.

 • 01 jul 2019

  CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“.

  CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“, koji CEDEM sprovodi u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Crna Gora je prepoznala problem nasilja i sa njim se suočava i obračunava svakodnevno, kroz rad svojih institucija. Međutim i pored toga što postoji sistem za borbu protiv nasilja i što se svaka institucija i svi zaposleni u njoj trude da svoj posao obave valjano i do kraja, čini se da još mnogo toga treba uraditi kako bi se u ovoj, svakako teškoj borbi i pobijedilo. Baveći se isključivo djelom koje je nasilnik izvršio, država nepravedno nasilnika stavlja u centar pažnje, dok samu žrtvu „ostavlja po strani“, bez prijeko potrebne podrške i zaštite, barem tokom onog vremena „do“ izricanja presude, a vrlo često i kasnije, jer su kazne – preblage i ne postižu cilj. Neophodno je što prije ustanoviti kompletan sistem porške žtrvama nasilja, oformiti krizni centar i sigurnu kuću, raditi na međusobnom povezivanju i saradnji svih institucija koje učestvuju u borbi protiv nasilja, ali i na prevenciji, edukaciji i specijalizaciji. Ovo su samo neki od zaključaka iz istraživanja, a cjelokupno Istraživanje možete preuzeti ovdje.

 • 28 jun 2019

  Objavljen je Predlog praktične politike - ključni nalazi, problemi i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova.

  Predlog praktične politike sadrži ključne nalaze i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova, sa ciljem da se ukaže na percepciju, intenzitet i oblike ovih pojava i inteziviraju odgovarajuće mjere na suzbijanju i prevenciji istih. Takođe, ova praktična politika poslužiće stručnim radnicima i profesionalcima u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv prisilnih brakova i dječijeg prosjačenja. Predlog možete preuzeti ovdje. Predlog praktične politike je nastao u okviru projekta „Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova" podržanim od strane Ministarstva za ljudskai manjinska prava.

 • 26 jun 2019

  Dodjelom sertifikata završena dvodnevna škola "Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi"

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“ 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu. Cilj ovog projekta je doprinošenje većem poštovanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, te podsticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana. Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija. Prvog dana Škole predavanja je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i učesnici su imali prilike da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardi u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnošću zaštite od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse. Mr Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša saradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tokom drugog dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori, te proučavanje kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.Na kraju škole učesnici su stekli znanja o djelovanja Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi da se zaštiti raznovrsnost kulturnih izraza. Na kraju, dodijeljene su sertifikati za učešće na dvodnevnoj školi.
 • 1
 • 2
 • 3