preloader

Zagovaranje za otvorenu vladu

Regionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti kroz proces praćenja izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.

Projekat je podržan od strane Evropske komisije u trajanju od 24 mjeseca, a implementira ga PASOS u saradnji sa partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana: Centrom za evro-atlantske integracije iz Srbije, Centrom za istraživanja i javne politike iz Makedonije,Centrom za socijalna istraživanja – Analitika iz BiH, Institutom za demokratiju i medijaciju iz Albanije i organizacijom Riinvest sa Kosova. Partneri za Crnu Goru su Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za istraživanja i monitoring (CEMI). Ključne aktivnosti projekta obuhvataju: istraživanja povjerenja javnog mnjenja u vladu, monitoring primjene akcionih planova za otvorenu vladu i zagovaranje promjena u ovoj oblasti.

Ukupna vrijednist projekta: 22.071 EUR