preloader

Unapređenje praksi lokalnih medija za izvještavanje o ljudskim i manjinskim pravima

Projekat „Unapređenje praksi lokalnih medija za izvještavanje o ljudskim i manjinskim pravima“ ima za cilj da doprinese daljem procesu evropskih integracija Crne Gore kroz povećanje kvaliteta, kredibiliteta i integriteta novinarstva na polju ljudskih i manjinskih prava i slobode govora. 

Specifični ciljevi projekta su: 1) jačanje kapaciteta novinara da bude analitičniji pri izvještavanju, naglašavajući uzroke problema, uz pružanje mogućih rješenja na pitanja koja se tiču ljudskih i manjinskih prava; 2) podizanje svijesti javnosti o izvještavanju o ljudskim pravima i važnosti slobode govora.

Projektne aktivnosti su:

1) Održavanje sveobuhvatne obuka o tehnikama i medijskoj etici na polju izvještavanja o ljudskim i manjinskim pravima;

2) Održavanje radnih sastanaka sa predstavnicima/ama institucije Ombudsman;

3) Tromjesečni istraživački rad u lokalnim zajednicama;

4) Izrada Smjernica za pravilno izvještavanje o ljudskim i manjinskim pravima po standarda EU i SE;

5) Istraživanje javnog mnjenja o percepciji građana/ki o medijima i slobodi govora u Crnoj Gori;

6) Izložba koja će predstaviti izvještavanje medija tokom 1990-ih i danas, o ljudskim pravima i slobodi govora;

7) Završna konferencija.

Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 57.983,00 USD.