preloader

Seminari o evropskim integracijama

CEDEM već dugi niz godina organizuje seminar za studente na temu: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Projekat se realizuje uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung – KAS i Centra za evropske studije – CES iz Brisela.

Primarni cilj ovog seminara je podizanje svijesti i proširivanje znanja kod mladih ljudi – budućih nosilaca javnih funkcija u Crnoj Gori, o institucijama EU, procesu pregovaranja, političkim i ekonomskim aspektima pristupanja EU, kao i o ključnim izazovima kada je u pitanju proširenje EU. Takođe, učesnici seminara imaju priliku da prošire znanja o značaju evroatlantskih integracija, upoznaju se sa uporednim iskustvima zemalja iz regiona i kroz učešće u interaktivnoj debati razmjene informacije sa renomiranim ekspertima iz navedenih oblasti.