Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

 

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, je organizovao obuku „Istraživačko novinarstvo –„watchdog“ pristup“ u periodu od 26 – 27. septembra u hotelu „City“ u Podgorici. Obuka je bila namijenjena predstavnicima medija i civilnog sektora, a poseban akcenat je stavljen na tzv. freelance novinare.

Obuku su vodili Slobodan Georgijev, predstavnik Balkanske istraživačke mreže(Srbija) i Duško Vuković, nezavisni ekspert iz Podgorice.

Obuka je doprinijela poboljšanju znanja i vještina u vezi “watchdog” pristupa i njenom izvještavanju i prilikom koje su učesnici radili na svojim pričama i iste iskoristiti u daljem radu.

Obuka predstavlja dio projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ finansiranim kroz Program profesionalizacije medija Evropske unije.