Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

FabienPo istraživanju francuske NVO "Reporteri bez granica" (RSF), Crna Gora zauzima 113. mjesto na godišnjem indeksu slobode medija (od 170 rangiranih zemalja). Crna Gora je, pri tome, druga najgore plasirana zemlja u Evropi (poslije Makedonije) i pozicionirana je između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.


DSC0053CEDEM i fondacije Konrad Adenauer su, u Bečićima su od 7 - 9. oktobra, organizovali seminar pod nazivom "Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivični postupak". Seminar je dio višegodišnjeg projekta koji je nastao u saradnji sa Centrom za ljudska prava Pravnog fakulteta u Podgorici.


javnaRaspravaOdbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte organizovali su  javnu raspravu  na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori". Javna rasprava je održana 27. septembra u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.


freelegalaidGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) su realizovali projekat istraživanja funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, u periodu od 21. januara do 21. septembra 2013. godine. Istraživanje je realizovano uz podršku kancelarije UN Programa za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.