Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

DCAF Logo EnglishOvaj rad pokušava da obradi ključne izazove u oblasti unutrašnje kontrole policije u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na antikorupcijske aktivnosti. Nakon što smo sproveli istraživanje o odgovornosti policijskih službenika u oblasti korupcije u samoj policiji, u decembru 2013. godine, odlučili smo da stavimo veći focus na ovaj zasebni segment kontrole nad radom policije, ali i cjelokupnog antikorupcijskog institucionalnog lancu.


Norvezani pressU PR Centru je danas predstavljena publikacija "Karakteristike postupanja u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina – opšti osvrt na praksu sudova u Crnoj Gori", koja je pripremljena u okviru projekta Podrška reformi pravosuđa u Crnoj Gori: Podrška borbi protiv organizovanog kriminalafinansiranog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.


orgKriCEDEM je pripremio predlog praktične politike koji se tiče međunarodne saradnje i standarda pravičnog suđenja u procesuiranju krivičnih predmeta terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Podrška integraciji Crne Gore u Evropsku uniju - Podrška reformi pravosuđa koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Dokument možete preuzeti ovdje.