Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“ 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.Cilj ovog projekta je doprinošenje većem poštovanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, te podsticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana.

 

Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija.

Prvog dana Škole predavanja je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i učesnici su imali prilike da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardi u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnošću zaštite od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse.

Mr Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša saradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tokom drugog dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori, te proučavanje kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.Na kraju škole učesnici su stekli znanja o djelovanja Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi da se zaštiti raznovrsnost kulturnih izraza.

Na kraju, dodijeljene su sertifikati za učešće na dvodnevnoj školi.