Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

tribinaBeraneCentar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je, u saradnji sa NVO "Spona", Berane organizovao javnu debatu "Za ili protiv ulaska Crne Gore u NATO" sa ciljem pospješivanja otvorenog dijaloga kao najefiksnijeg mehanizma podizanja građanske svijesti o pitanju NATO integracija Crne Gore. Tribina je održana 30. oktobra u zgradi Polimskog muzeja u Beranama.


EU - Commission building gallery displayPoljski institut za međunarodne odnose je objavio izvještaj koji se odnosi na ulogu civilnog društva u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Srbija i Crna Gora) Evropskoj uniji. Izvještaj obuhvata pitanja učešća predstavnika civilnog društva u reformama koje se tiču oblasti pravosuđa, građanskog obrazovanja, zaštite i promocije ljudskih prava i migracija, konkretno saradnje između vlada država Zapadnog Balkana i civilnog društva kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU.