Bezbjednost i odbrana

Bezbjednost je jedan od najvažnijih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. CEDEM se bavi monitoringom reforme sektora bezbjednosti kao i međunarodnom i regionalnom bezbjednosnom dinamikom, s posebnim naglaskom na Crnu Goru. Na temelju vlastitih istraživanja objavljuju se analize i preporuke namijenjene poslanicima, vladinim zvaničnicima, državnoj upravi, zaposlenima u bezbjednosnim institucijama, civilnom društvu itd.

U okviru ovog Odjeljenja realizovana su dva regionalna projekta. Prvi je „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti 2008-2011“, čiji rezultati su publikacije i izvještaji u različitim oblastima reforme (transparentnost, demokratska kontrola i nadzor, zastupljenost itd). Takođe, CEDEM je zahvaljujući ovom projektu postao jedan od 7 članova regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana. CEDEM je realizovao i drugi istraživački projekat regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana, u saradnji sa Norveškim institutom za međunarodne odnose (NUPI) iz Osla: „Do koje mjere je bezbjednosna zajednica izgrađena na Zapadnom Balkanu?“


 

DCAF Logo EnglishPredstavnik CEDEM-a, Emir Kalač učestvovao na obuci “DCAF YOUNG FACES 2012 - Nadzor nad obavještajnim službama”. Prva sesija u okviru ovogodišnjeg DCAF-ovog programa YOUNG FACES 2012, čiji je radni naziv Nadzor nad obavještajnim službama, održana je u Ljubljani, od 4. do 6. jula.


AlmanahAlmanah o nadzoru sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu je ključni proizvod trogodišnjeg zajedničkog istraživačkog projekta sedam think-tankova sa Zapadnog Balkana i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), usmjeren na poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i praćenje upravljanja sektorom bezbjednosti, kao i za podsticanje reforme sektora bezbjednosti.


U organizaciji DCAF-a iz Ženeve, CCMR-a iz Beograda i CEDEM-a u Budvi je održan prvi seminar u okviru projekta Mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana. Na seminaru su pored pomenutih organizacija ucestvovali i predstavnici partnerskih organizacija iz regiona: IDM iz Tirane, ANALYTICA iz Skoplja, KCSS iz Prištine, IMO iz Zagreba i CSS iz Sarajeva.


U organizaciji CEDEM-a, u saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose iz Beograda a uz podršku Norveške ambasade, održan je seminar na temu: “Uvod u monitoring reforme sektora bezbjednosti“, u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za razumijevanje i monitoring reforme sektora bezbjednosti“. Predavači na seminaru su bili: prof. dr Miroslav Hadžić, profesor Univerziteta u Beogradu i predsjednik Upravnog odbora Centra za civilno-vojne odnose i mr Sonja Stojanović, direktorica Centra za civilno-vojne odnose iz Beograda. Učesnici su bili: novinari, predstavnici NVO-a koji se bave bezbjednosnim temama, pripadnici akademske zajednice i studenti završnih godina Fakulteta političkih nauka. Kroz interaktivna predavavanja učesnici na seminaru su bili u prilici da steknu nova znanja o konceptu reforme sektora bezbjednosti, da učestvuju u mapiranju bezbjednosnog sektora, saznaju o građanskom nadzoru policije kao i o reformi i nadzoru obavještajnih službi.


U organizaciji CEDEM-a, DCAF-a iz Ženeve i BCSP-a iz Beograda, održan šesti seminar u okviru projekta: Jačanje kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana. Na seminaru su, pored pomenutih organizacija, učestvovali i predstavnici partnerskih organizacija iz regiona: IDM iz Tirane, ANALYTICA iz Skoplja, KCSS iz Prištine, IMO iz Zagreba i CSS iz Sarajeva.