CEDEM je NVO osnovana kao neprofitna asocijacija građana sa ciljem da unaprijedi i proširi svijest o važnosti pravilne i uspješne tranzicije; da istražuje, analizira i prati proces tranzicije; da kroz svoje aktivnosti, koliko je to moguće, utiče na tranzicioni proces u Crnoj Gori i  doprinese jačanju civilnog društva i demokratizaciji u cjelini.

U tom smjeru CEDEM djeluje kao think-tank grupa u svojstvu organizatora brojnih javnih rasprava i nosioca praktičnog djelovanja. CEDEM uglavnom djeluje:

• sprovodeći istraživanja i analitičke projekte iz oblasti demokratske tranzicije i ljudskih prava u Crnoj Gori

• organizujući konferencije, okrugle stolove, sastanke, seminare, radionice i treninge sa ciljem ohrabrivanja procesa demokratske tranzicije

• utiče na zakonodavnu aktivnost svojim prijedlozima

• upoznaje javnost sa svojim aktivnostima i rezultatima preko svojih publikacija i medija

• sarađuje sa drugim NVO-ma, sa srodnim poljem interesovanja, iz Crne Gore, regiona i inostranstva

Centar za demokratiju i ljudska prava ( CEDEM ) osnovan je 2.jula 1997. godine i registrovan kod Ministarstva pravde RCG 15. jula 1998.godine.

CEDEM je u istraživanju koje je sprovedeno u okviru Programa Think-tankovi i Civilno društvo (TTCSP), Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran je na 12. mjestu vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Global Go To Think Tank Index Report» za 2016. godinu obuhvatilo preko 6,846 think tank organizacija iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 4,750 administratora, univerzitetskog osoblja iz cijelog svijeta, novinara, istraživača itd.

Među 1770 think tank organizacija iz Evrope, u kategoriji koja se odnosi na region Centralne i Istočne Evrope, CEDEM se našao na 10. mjestu.

Kompletan izvještaj možete preuzeti ovdje.

Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na 65. strani Izvještaja.