preloader

DIJAGNOZA I TERAPIJA SLOBODE IZRAŽAVANJA, GOVORA MRŽNJE I ETNIČKIH TENZIJA

Crna Gora se posljednjih godina suočava sa vidljivim trendom sve veće prisutnosti govora mržnje. U toku 2020. godine, sloboda izražavanja je bila ugrožena od strane vlasti u vezi sa krizom COVID-19 i predizbornim kampanjama. Naime, preduzet je niz koraka koji su ozbiljno narušili pravo na privatnost i slobodu izražavanja. U prvom talasu ovog virusa, Vlada je preduzela represivne korake da kazni „dezinformacije“ o virusu, usvajajući mjere za suzbijanje pandemije koju smatraju „lažnim vijestima“. Zbog sve veće moći desno orijentisanih političkih partija, dolazi do podizanja etničkih tenzija, posebno među mladima, dok je govor mržnje dostigao najveći nivo prisutnosti u crnogorskom društvu. S druge strane i dalje izostaje adekvatna reakcija nadležnih institucija u širenju govora mržnje i lažnih vesti u medijima ili na društvenim mrežama.

Ovaj projekat će pomoći demokratiji u Crnoj Gori povećanjem slobode izražavanja i borbom protiv govora mržnje, a istovremeno će uticati na kohezioni faktor fragmentiranog crnogorskog društva u istom procesu. To će rezultirati otvaranjem konstruktivnijeg prostora za sve relevantne strane, koje će biti ojačane da se efikasno bave problemima govora mržnje i etničkih tenzija u cilju ublažavanja polarizacije u društvu.

S tim u vezi, rezultati projekta će se ogledati kroz veću primenu prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u oblasti slobode izražavanja i drugim oblastima. Posebno će se analizirati trenutno stanje po ovom pitanju i ojačati kapaciteti relevantnih institucija, što će posljedično smanjiti broj crnogorskih predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava. Konačno, projekat će promovisati prava građana i uticati na njihovu bolju zaštitu.

„Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“ sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava u partnerstvu sa Institutom za medije i UL info, a isti je podržan od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Ukupna vrijednost ovog projekta je 172.526,80 eura i sprovodiće se 18 mjeseci, počev od 1. januara 2022. godine.