preloader
PGF bilten

PGF bilten

Partneri PGF-a započeli su pripremu PGF biltena, koji ima za cilj da zainteresovanim stranama pruži sve potrebne informacije o realizaciji PGF projekta, ali i drugim događajima i pitanjima vezanim za inkluziju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. U ovom…

EDUKACIJA ZA SVE Konferencija

EDUKACIJA ZA SVE Konferencija

Predstavnici CEDEM-a, Marija Vuksanović i Elvis Beriša, učestvovali su na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji posvećenoj obrazovanju Roma i Romkinja pod nazivom „EDUKACIJA ZA SVE“. Konferenciju su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore i CARE International. Konferencija je okupila…