Cart

Dvodnevna obuka-Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava iz centralno-sjevernog regiona za razvoj anti-diskriminatornih politika na lokalnom nivou (11.jun 2019.)

utorak, 11 jun 2019