Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“ 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Cilj ovog projekta je doprinošenje većem poštovanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, te podsticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana.

Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija.

Prvog dana Škole predavanja je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i učesnici su imali prilike da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardi u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnošću zaštite od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse.

Mr Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša saradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tokom drugog dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori, te proučavanje kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.Na kraju škole učesnici su stekli znanja o djelovanja Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi da se zaštiti raznovrsnost kulturnih izraza.

Na kraju, dodijeljene su sertifikati za učešće na dvodnevnoj školi.


Predlog praktične politike sadrži ključne nalaze i preporuke za borbu protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova, sa ciljem da se ukaže na percepciju, intenzitet i oblike ovih pojava i inteziviraju odgovarajuće mjere na suzbijanju i prevenciji istih. Takođe, ova praktična politika poslužiće stručnim radnicima i profesionalcima u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv prisilnih brakova i dječijeg prosjačenja.

Predlog možete preuzeti ovdje.

Predlog praktične politike je nastao u okviru projekta „Zajedno za održive rezultate u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova" podržanim od strane Ministarstva za ljudska
i manjinska prava.


Page 1 of 81