folder.png NVO akcija Broj fajlova: 4
 
pdf.png CEDEM_medijacija_prezentacija

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-08-27
532.45 KB
419
pdf.png Analitički izvještaj_medijacija

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-08-27
837.46 KB
402
pdf.png CEDEM objavljuje rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju žena, žrtava nasilja, koje je realizovano u okviru projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost“.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
622.56 KB
588
pdf.png Istraživanje o stavovima građana o EU integraciji

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-09
2.66 MB
734
pdf.png Identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-03-26
1.1 MB
895
pdf.png Izvještaj_ Istraživanje stavova srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
2.58 MB
930
pdf.png Analitički_izvještaj_ stavovi_srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
728.94 KB
845
pdf.png Obrasci korupcije - Crna Gora 2017_rezultati istraživanja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-01-11
971.45 KB
879
pdf.png Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-11-14
840.16 KB
1.299
pdf.png Obrasci_diskriminacije_analiticki_izvjestaj

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
492.8 KB
1.065