h.noviPredstavnice CEDEM-a, Dženita Brčvak (koordinatorka projekta) i Maja Ćorović (finansijska menadžerka), održale su u petak, 19. jula sastanak sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, NVO Mladi Romi i građevinskim ekspertom povodom implementacije lokalnog razvojnog projekta Unaprjeđivanje integracije Roma i Egipćana u opštini Herceg Novi


OSF logoPredstavnice projekta PGF Crna Gora, Marija Vuksanović i Aleksandra Gligorović, prisustvovale  su regionalnom sastanku PGF projektnih timova, koji je održan u Osijeku, od 17 - 19. aprila, u organizaciji Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, Centra za mir iz Vukovara i Centra za volonterizam iz Osijeka.