orgKriCEDEM je pripremio predlog praktične politike koji se tiče međunarodne saradnje i standarda pravičnog suđenja u procesuiranju krivičnih predmeta terorizma, organizovanog kriminala i ratnih zločina. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Podrška integraciji Crne Gore u Evropsku uniju - Podrška reformi pravosuđa koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Dokument možete preuzeti ovdje.