REzastita„Uprkos naporima koje država preduzima, socijalni položaj romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući,  dok je po mišljenju pripadnika ove zajednice, pomoć koju država pruža nedovoljna u odnosu na probleme sa kojima se suočavaju“ – saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studija o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije.


BRPI TiranaPredstavnik CEDEM-a, Elvis Beriša, učestvovao je na dvodnevnom regionalnom okruglom stolu u Tirani, 26-27 februara, na kojem je OEBS/ODIHR u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma (BPRI) prezentovao regionalni izvještaj o legalizaciji stanovanja, unaprjeđenju naselja i socijalnom stanovanju Roma u regiji Zapadnog Balkana.


PGFlogoPGF partneri su započeli pripremu PGF biltena koji ima za cilj da zainteresovanim pruži sve potrebne informacije o realizaciji PGF projekta, ali i o drugim događajima i pitanjima koji su vezani za inkluziju romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. U ovom PGF biltenu, između ostalog, možete čitati o obukama za pisanje predloga projekata i sastancima projektnog tima sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU u Crnoj Gori.

Preuzmite dokument ovdje. 


CAREPredstavnici CEDEM-a, Marija Vuksanović i Elvis Beriša učestvovali su na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji posvećenoj obrazovanju Roma i Romkinja, pod nazivom „OBRAZOVANJE ZA SVE". Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore i CARE International.