mrgIstraživačica u Centru za demokratiju i ljudska prava, Dženita Brčvak, učestvovala je u obuci o zastupanju ljudskih i manjinskih prava, organizovanoj od strane Minority Rights Group International, u trajanju od 5 dana u Ženevi (Švajcarska).


CEDEMGrađanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) apeluju na pojedince, političke partije, medije i nevladine organizacije da svoje aktivnosti u toku izborne kampanje sprovode u skladu sa propisima i dokumentima koji štite privatnost i lične podatke, a nadležne državne institucije da konačno procesuiraju već uočene slučajeve kršenja ovih propisa.


CEDEMCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i U.N.O.Libertask pozivaju nadležne institucije da hitno ispitaju navode u vezi sa ovogodišnjom raspodjelom sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. CEDEM i U.N.O.Libertask se posebno zalažu za sagledavanje eventualne odgovornosti direktora i članova UO Fonda, polazeći od toga da su u pitanju javni funkcioneri koji učestvuju u očuvanju interesa nacionalnih i etničkih zajednica. 


blankeuPublikacija „Ljudska prava u Crnoj Gori" je rezultat projekta ''Aktivni monitoring ljudskih prava u Crnoj Gori'' koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementira NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa AIRE Centrom iz Londona.


CEDEM “Neophodno je ojačati mehanizme zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori: sprovesti dalju reformu crnogorskog pravosuđa, dalje jačati poziciju suda u odnosu na druge državne organe, obezbijediti nespristrasnost državnog tužilaštva u iniciranju tužbi protiv lica koja krše osnovna ljudska prava, te ojačati kapacitete Uprave policije, jedna je od ključnih poruka konferencije “Ljudska prava u Crnoj Gori”, koju su organizovali Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i AIRE Centar iz Londona.