zenski parlamentPotpredsjednik Skupštine Crne Gore, Željko Šturanović, otvorio je danas treće zasijedanje „Ženskog parlamenta“, na kome su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva. 


CERDPovodom objavljivanja Izvještaja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) - članica GA, naglašavaju da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori izloženi negativnim stavovima, stigmatizaciji i diskriminaciji.


BritMJBritanski Ministar pravde i građanskih sloboda, g. Simon Hughes, sastao se juče sa predstavnicima civilnog sektora i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori. Na sastanku koji je održan  u prostorijama Britanske ambasade u Podgorice, bilo je riječi o ključnim pomacima i izazovima u sprovođenju reforme pravosuđa i implementaciji akcionih planova za poglavlja 23 i 24.