Seminar licnaSlobodaDanas je u organizaciji CEDEM-a, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona, u Budvi završen dvodnevni stručni seminar posvećen konvencijskim standardima i praksi crnogorskih sudova u pogledu primjene zaštite prava na slobodu i sigurnost ličnosti prema članu 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.