Seminar licnaSlobodaDanas je u organizaciji CEDEM-a, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centra iz Londona, u Budvi završen dvodnevni stručni seminar posvećen konvencijskim standardima i praksi crnogorskih sudova u pogledu primjene zaštite prava na slobodu i sigurnost ličnosti prema članu 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

 


zenski parlamentPotpredsjednik Skupštine Crne Gore, Željko Šturanović, otvorio je danas treće zasijedanje „Ženskog parlamenta“, na kome su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva. 


CERDPovodom objavljivanja Izvještaja Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD) o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) - članica GA, naglašavaju da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori izloženi negativnim stavovima, stigmatizaciji i diskriminaciji.