danubeIstraživačica u CEDEM-u, Dženita Brčvak, učestvovala je na međunarodnoj konferenciji održanoj u Beču 5 – 6. decembra, koja je nosila naziv International Open Space Conference: Skills, Competences, Inclusion. Konferencija je organizovana uz podršku Evropske unije, a u koordinaciji austrijskog Saveznog ministarstva rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača i Saveznog ministarstva obrazovanja, umjetnosti i kulture.


brusselsNenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, prisustvovao je sastanku Savjetodavne grupe za istraživanje koji je održan u Briselu 25. i 26, novembra 2013. Ovu grupa osnovaoje Centar za jugoistočno-evropske studije na Univerzitetu u Gracu, a uz podršku Evropskog fonda za Balkan.


koalicija23U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u petak, 15. novembra, u hotelu Podgorica, održan je okrugli sto posvećen prezentaciji rezultata Izvještaja Koalicije za monitoring pregovora u poglavlju 23, koji je pripremljen u okviru projekta "Učinimo proces pregovora javnim", koji realizuje CRNVO uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.


ogp summitSvjetski samit Partnerstva otvorenih vlada (OGP World Summit) održan je u Londonu, od 31. oktobra - 1. novembra, u okviru britanskog kopredsjedavanja ovom inicijativom koja ima za cilj da doprinese osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja javnih politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija. Samit je okupio više od 1000 predstavnika/ca državnih institucija i civilnog društva iz zemalja članica OGP inicijative.