german-flag11Izvršni direktor CEDEM-a, Nenad Koprivica, prisustvovao je danas sastanku sa predstavnicma nevladinog sektora, koji je organizovala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sastanak je održan u hotelu Best Western, a povodom posjete nacelnika odjeljenja Ministarstva vanskih poslova SR Njemacke za Zapadni Balkan, g, Ernsta Raihela (Ernst Reichel). Glavna tema sastanka bili su aktuelni izazovi CG na putu integracije u EU.


zeleniIzvršni direktor CEDEM-a, Nenad Koprivica, prisustvovao je radnom doručku sa predstavnicma nevladinog sektora, koji je organizovala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sastanak je održan 6. marta  u hotelu  Best Western, a povodom posjete poslanika Bundestaga Manuela Sarrazintaga iz poslanickog kluba Zelenih. Glavna tema sastanka bili su aktuelni izazovi CG na putu integracije u EU. 

DCAFworkshopCentar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), iz Ženeve i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), organizovali su od 3. do 5. oktobra u Bečićima, regionalnu radionicu “Doprinos civilnog društva u primjeni pravne tekovine Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost)”.