Logo rgb zwanzigCEDEM je započeo realizaciju projekta Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i ilegalnim migracijama uz podršku Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori.  Projekat ima za cilj da doprinese zaštiti ljudskih prava tražilaca azila i migranata, ali i razvoju integracijskih politika Crne Gore i bržem ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

 


radionicaUPU Upravi policije (UP) je 2. aprila održana radionica za izradu upitnika za analizu rizika u okviru pripreme Plana integriteta ove institucije. Radionicu je vodio Ingo Sorgatz, policijski komesar u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova Njemačke. 


AlmanahCGAlmanah o nadzoru sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu je ključni proizvod trogodišnjeg zajedničkog istraživačkog projekta sedam think-tankova sa Zapadnog Balkana i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), usmjeren na poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i praćenje upravljanja sektorom bezbjednosti, kao i za podsticanje reforme sektora bezbjednosti.


Bh1Istraživač bezbjednosne politike u CEDEM-u, Emir Kalač, bio je gost u emisiji „Danas", na radiju Bosne i Hercegovine. Tema emisije bila je saradnja bezbjednosnih institucija i agencija BiH, Crne Gore i Srbije, s posebnim naglaskom na osnivanju trilateralnog Centra za prekograničnu saradnju ove tri zemlje.

 


genderCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za polaznike/ce I generacije ŠKOLE RODA I REFORME SEKTORA BEZBJEDNOSTICilj škole je da doprinese poboljšanju nivoa informisanosti i unaprjeđenju znanja mladih o položaju i učešću žena u sektoru bezbjednosti.