emir korCEDEM je danas organizovao konsultativni sastanak za potrebe istraživačkog projekta „Antikorupcijski mehanizmi i odgovornost policijskih službenika u Crnoj Gori". Radi se o istraživanju koje CEDEM realizuje u periodu avgust-novembar 2013, a čiji je cilj ocjena dosadašnjih dometa antikorupcijskih mehanizama na polju borbe protiv korupcije u policiji. Projekat je podržan od strane kancelarije OEBS-a u Podgorici.


Azil treningU okviru projekta Podrška razvoju crnogorskog sistema upravljanja azilom i migracijama, koji realizuju CEDEM i Građanska alijansa, u Bečićima je 24. i 25. oktobra održan trening na temu upravljanja azilom i migracijama, za predstavnike/ce granične policije, Kancelarije za azil i Uprave za zbrinjavanje izbjeglica (UZZI). Trening je obuhvatio pregled javnih politika koje se tiču mješovoitih migracija, ali i evropske standarde i prakse u toj oblasti. Projekat finansira Ambasada SR Njemačke u Crnoj Gori

migracijeBGU Beogradu je 18. i 19. aprila je održana radionica „Migracioni profil: od prikupljanja podataka do kreiranja politika" u organizaciji Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Evropske komsije i Taiex-a, na kojoj je učestvovao i Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a.