logo cedem1CEDEM je u istraživanju koje je sproveo Program Think-tank i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, rangiran među 20 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope.

Istraživanje pod nazivom «Globalni Think-Tank index» za 2011. godinu trajalo je osam mjeseci i obuhvatilo 6545 think-tank organizacija iz 182 zemlje iz cijelog svijeta. U Istraživanju je učestvovalo više od 1500 ispitanika iz 120 zemalja. Think-tank organizacije su nominovane u 30 kategorija, a u kategoriji koja se odnosi na organizacije iz regiona Centralne i Istočne Evrope (ukupno 537 organizacija), CEDEM se našao na 20 mjestu.


chartIstraživanje "Političko javno mnjenje - decembar 2011", podržano od Ambasade SAD-a u Podgorici, realizovano je u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1042 ispitanika. Rezultate istraživanja možete pogledati u fajlu.


euProjekat Monitoring pravosudnog sistema u Crnoj Gori se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u trajanju od 18. mjeseci počevši od februara 2011.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne odgovorno, profesionalno, efikasno i transparentno pravosuđe u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.


briselPredstavnik CEDEM-a, Emir Kalač, je u Centru za evropske političke studije (CEPS) u Briselu, učestvovao na okruglom stolu na temu Reforma sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu: kontekst i razvoj 1991 – 2010. Cilj ove diskusije bilo je predstavljanje glavnih nalaza trogodišnjeg istraživačkog projekta Jačanje kapaciteta civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, 2009-2011.


skupstinacgPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović učestvovala je na 36.  sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, posvećenoj načinu određivanja predstavnika nevladinih organizacja u postupku izbora i imenovanja. Ovom prilikom, predstavnica CEDEM-a založila se za izmjene postojećeg normativnog okvira učešće predstavnika NVO u postupku izbora i imenovanja, a u cilju uspostavljanja jasnih, jednoobraznih i objektivnih kriterijuma, kako na strani predloženog kandidata i organizacije koja ga kandiduje, tako i na strani organizacija koje podržavaju predloženog kandidata.


DCAF Logo EnglishOvaj rad pokušava da obradi ključne izazove u oblasti unutrašnje kontrole policije u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na antikorupcijske aktivnosti. Nakon što smo sproveli istraživanje o odgovornosti policijskih službenika u oblasti korupcije u samoj policiji, u decembru 2013. godine, odlučili smo da stavimo veći focus na ovaj zasebni segment kontrole nad radom policije, ali i cjelokupnog antikorupcijskog institucionalnog lancu.