DCAF Logo EnglishPredstavnik CEDEM-a, Emir Kalač učestvovao na obuci “DCAF YOUNG FACES 2012 - Nadzor nad obavještajnim službama”. Prva sesija u okviru ovogodišnjeg DCAF-ovog programa YOUNG FACES 2012, čiji je radni naziv Nadzor nad obavještajnim službama, održana je u Ljubljani, od 4. do 6. jula.

 


aire-centre-logoCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, objavio je četiri publikacije koje se tiču prava na djelotvorni pravni lijek; prava na privatnost; poslovne sposobnosti lica sa intelektualnim invaliditetom i prava na javno objavljivanje presuda.