euRegionalni projekat Zagovaranje za otvorenu vladu ima za cilj da podstakne razvoj koncepta otvorene vlade i osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da utiču na uspostavljanju odgovorne i transparetne vlasti. Projekat se zasniva na praćenju izvršavanja obaveza koje su države dobrovoljno preuzele kroz inicijativu za partnerstvo otvorenih vlada.


inkluzijaromaU okviru projekta Inkluzija Roma u Evropi - Primjeri dobre prakse u Crnoj Gori, CEDEM je priredio istoimenu publikaciju koja ima za cilj da podstakne i afirmiše primjere dobre prakse u inkluziji Roma na lokalnom nivou. Publikacija je pripremljena uz podršku Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte, kroz Program Mreže gradonačelnika za bolji pristup EU fondovima za inkluziju Roma (MERI).


markovicMinistar pravde Vlade Crne Gore, g-din Duško Marković,  susreo se sa predstavnicima/cama nevladinih organizacija koje prate oblast pravosuđa:Akcije za ljudska prava, Centra za demokratiju i ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Centra za monitoring, Evropskog pokreta u Crnoj Gori, 4Life-a, Građanske alijanse, Helsinškog komiteta za ljudska prava i Instituta „Alternativa“.