Posljednje aktivnosti

 • Poziv za kratkoročni angažman 4 eksperta

  19 maj 2017

  U okviru projekta "Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa", CEDEM objavljuje poziv za:

  - 2 eksperta u oblasti političkog uključivanja i izbornog sistema u Crnoj Gori. ToR možete preuzeti ovdje.

  - 2 eksperta u oblasti učešća i političke reprezentacija manjina u Crnoj Gori. ToR možete preuzeti ovdje.

  Rok za prijavu za 4 ekspertske pozicije je 25. maj 2017. godine (14h).

  Projekat "Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa" ima za cilj poboljšanje položaja romskog i egipćanskog stanovništva i drugih ranjivih grupa kroz obezbjeđivanje lakšeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava. Takođe, projekat je usmjeren i na jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave u oblasti socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije sa fokusom na opštine Nikšić, Berane i Podgorica.

  Projekat realizuje Help, u saradnji sa CEDEM-om, Romskim obrazovnim fondom i Crvenim krstom Crne Gore. Projekat finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

   

   

  Opširnije
 • Poziv za kratkoročni angažman medijskog eksperta

  18 maj 2017

  CEDEM i TV Prva implementiraju projekat "Jačanje uloge medija u unaprjeđenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori", koji je podržan od strane Evropske unije, sa ciljem da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti. Svrha projekta je jačanje integriteta i stručnosti medija za istraživačko izvještavanje o krivičnoj pravdi, u skladu sa standardima EU i /Savjeta Evrope i Kodeksa novinara u Crnoj Gori.

  U okviru ovog projekta, CEDEM i TV Prva objavljuju poziv za kratkoročno angažovanje medijskog eksperta sa relevantnim obrazovanjem i radnim iskustvom na polju medijskih sloboda i kriminalnog prava.

  Poziv možete preuzeti ovdje, a ToR ovdje.

  Rok za prijavu je 26. maj 2017. godine (14h).

  Opširnije
 • CEDEM organizovao obuke za pripadnike granične policije u okviru projekta: Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama

  16 maj 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je u Budvi organizovao obuke za pripadnike granične policije u okviru projekta Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama, a koji ima za cilj da doprinese razvoju politika i kapaciteta za upravljanje mješovitim migracijama u Crnoj Gori.

  Obuke su imale za cilj da doprinesu jačanju kapaciteta predstavnika državnih organa da postupaju u slučajevima azila i iregularnih migracija, u skladu sa usvojenim politikama i međunarodnim standardima u datoj oblasti.

  Projekat se realizuje uz podršku Fondacije braće Rokfeler.

  Opširnije
 • CEDEM organizovao drugi trening u okviru projekta: Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama

  15 maj 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je organizovao drugi trening u okviru projekta Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama koji ima za cilj da doprinese razvoju politika upravljanja mješovitim migracijama u Crnoj Gori i afirmiše veće učešće nevladinih organizacija i medija u donošenju i primjeni ovih politika.

  Trening se održao 12. i 13. maja 2017. godine u Budvi, a istom je prisustvovalo 14 polaznika/ca, predstavnika/ca NVO sektora.

  Predavači na treningu su bili predstavnici/e NVO Vaša prava iz Sarajeva i Grupe 484 iz Beograda.

  Projekat se realizuje uz podršku Fondacije braće Rokfeler.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3