Posljednje aktivnosti

 • CEDEM objavio studiju praktične politike

  19 mart 2017

  U okviru projekta "Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima" podržanog od strane Kanadske ambasade u Beogradu, CEDEM je objavio studiju praktične politike "DJEČJE PROSJAČENJE U CRNOJ GORI - pregled zakonodavstva i prakse, sa preporukama za unaprjeđenje borbe protiv ekonomske eksploatacije djece".

  Publikaciju možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • CEDEM učestvuje na Četvrtom regionalnom forumu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu

  17 mart 2017

  Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, učestvuje na Četvrtom regionalnom forumu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava 17. i 18. marta 2017. godine u Tirani.

  Cilj Foruma je promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, zatim pružanje podrške regionalnoj saradnji u daljem razvoju vladavine prava i ljudskih prava, kao i pružanje pomoći u procesu integracije regiona u EU.

  Tema Foruma je sloboda izražavanja i njena povezanost sa pravom na privatnost i pravom na pravično suđenje.
  Na Forumu se posebno ističu pitanja u vezi sa slobodom izražavanja i pravosuđem, medijskim izvještavanjem o sudskim stvarima, kao i govorom mržnje na internetu, u politici i u medijima.

  Forum organizuju AIRE Centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Savjeta za regionalnu saradnju i GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

  Opširnije
 • CEDEM na konferenciji: Budućnost evropskog sistema azila i migracija

  03 mart 2017

  CEDEM-ova projektna menadžerka, Marija Vuksanović učestvovala je na konferenciji održanoj u Beogradu, od 1-3. marta, posvećenoj evropskim politikama azila i upravljanju migracijama, posebno u kontekstu aktuelnih bezbjednosnih i integracionih izazova. Konferencija je organizovana od strane Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (Asylum Protection Center), uz podršku Centralno-evropske inicijative (Central European Initiative).

  Učesnici/e konferencije su bili praktičari i analitičari javnih politika iz EU i zemalja Zapadnog Balkana.

  Opširnije
 • Organizovana pres konferencija povodom završetka projekta "Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima"

  28 februar 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) su organizoivali pres konferenciju 28.02.2017. godine u PR centru povodom završetka projekta „Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima“ koji je podržan od strane Kanadske ambasade u Beogradu. Projekat je imao za cilj da doprinese jačanju kapaciteta za identifikovanje žrtava trgovine ljudima, kao i unapređenju koordinacije i saradnje između ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima.

  Na pres konferenciji su govorile Marija Vuksanović, koordinatorka projekata, CEDEM, Aida Petrović, izvršna direktorka, CŽL i Sonja Perišić Bigović, predstavnica Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

   Predstavnica iz Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Sonja Perišić Bigović, kazala je na pres konferenciji da je krivično djelo trgovine ljudima teško dokazivo i da se često dešava da se, usljed nedostatka dokaza, to djelo prekvalifikuje u neko srodno krivično djelo.

  „Sankcija za počinioca ne izostane, samo se ne presudi kao trgovina ljudima, ali se svim potecijalnim žrtvama koje se nađu u skloništu, bez obzira na kvalifikaciju krivičnog djela, pruža sva zaštita koja im pripada po pozitivnim propisima naše države i međunarodnim standardima“, rekla je Perišić Bigović u PR Centru.

  Ona je istakla da je Crna Gora rano prepoznala težinu koje ima krivično djelo trgovine ljudima i da je nastojala da, kako je navela, kroz brojne aktivnosti, uspostavi sistem borbe protiv trgovine ljudima.

  Koordinatorka projekata u CEDEM-u, Marija Vuksanović, ocijenila je da je nedovoljno urađeno po pitanju identifikacije žrtava trgovine ljudima.

  „Jasan indikator za slabu identifikaciju su razlike u broju žrtava koje identifikuju nevladine organizacije i broja žrtava koje su stekle formalno pravni status žrtve prema podacima Kancelarije“, istakla je Vuksanović.

  Ona je ukazala na procesuiranje krivičnog djela za počinioce trgovine ljudima i, kako je navela, blagu kaznenu politiku prema počiniocima.

  „Potrebno je da državno tužilaštvo, u saradnji sa svim drugim organima, prvenstveno sa policijom, obezbjedi kvalitetnije dokaze koji će kasnije biti korišćeni u sudskom postupku i koji neće zavisiti samo od svjedočenja žrtve i njenoj dostupnosti organima krivičnog gonjenja“, pojasnila je Vuksanović.

  Ona je ocijenila da ne postoji efikasno krivično gonjenje ukoliko žrtve nisu ostvarile sva prava koja im omogućava zakon i garantuju međunarodni standardi.

  Prema njenim riječima, skromni rezultati su ostvareni i na planu reintegracije jer, žrtva nakon završetka krivičnog postupka, bude prepuštena sama sebi.

  Izvršna direktorica CŽL Aida Petrović kazala je da trgovina ljudima danas funkcioniše putem drugih kanala, pojašnjavajući da se seksualna eksploatacija ne odvija u dobro poznatim kafanama, klubovima, „već se za to koriste i društvene mreže“.

  Petrović je podsjetila da je CŽL je, u saradnji sa turskom agencijom TIKA ,otvorio centar za edukaciju i stručnu obuku koji daje mogućnost pohađanja tri kursa ali se, prema njenim riječima javlja problem plaćanja kurseva.

  Ona smatra da kampanje treba duže da traju i da ih u kontinuitetu finansira država.

  „Donatori nas vraćaju na državu jer kažu da država treba da plaća kurseve ili da oformi neki fond koji će omogućiti korisnicama da budu nezavisne u budućem periodu“, saopštila je Petrović

  Ona je pozvala medije da izvještavaju o problemu trgovine ljudima na način na koji bi pomoglo eliminaciji predrasuda, kao i na podizanje svijesti o ozbiljnosti krivičnog djela trgovine ljudima.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3