Posljednje aktivnosti

 • Opalo povjerenje građana u Vladu i ostale institucije

  12 decembar 2018

  U Crnoj Gori je značajno opalo povjerenje građana u Vladu i ostale institucije, a većina građana smatra da političari ne treba da govore o identitetskim pitanjima, već da treba da se bave životnim pitanjima građana.

  To je pokazalo drugo godišnje istraživanje "Političko javno mnjenje Crne Gore" Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), koje je rađeno od 26. novembra do 8. decembra na uzorku od 1.004 ispitanika.

  Direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, kazala je da je veći broj građana koji smatraju da Crna Gora ide pogrešnim putem, njih 42,5 odsto, u odnosu na broj onih koji smatraju da Crna Gora ide dobrim putem 32,5 odsto, dok ih je, kako je navela, 25 odsto dalo odgovor da ne može da procijeni.

  „U odnosu na prošlo istraživanje, značajno je smanjen broj građana koji smatraju da se Crna Gora kreće pravim putem, te je povećan broj građana koji smatraju da Crna Gora ide pogrešnim putem“, kazala je Bešić u PR Centru.

  Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da je veći broj građana koji nisu zadovoljni radom Vlade, u odnosu na one koji su zadovoljni.

  „Istraživanje je pokazalo da je veoma nezadovoljno 27,7 odsto građana, uglavnom je zadovoljno njih 22,8 odsto, nema stav 21,3 odsto, uglavnom je nezadovoljno 19,9 odsto, veoma je zadovoljno 8,2 odsto“,navela je Bešić.

  Prema njenim riječima, u odnosu na prethodno istraživanje iz marta, smanjen je broj građana koji su zadovoljni radom Vlade.

  „Uzrok tome bi mogla da bude permanentna kriza u odnosima između vlasti u opozicije, a tome ide u prilog i podjela društva po raznim pitanjima, kao i aktuelni događaji kao što su uklanjanje Crkve sa Rumije, pitanje Podgoričke skupštine, hapšenja poslanika Medojevića...“, istakla je Bešić.

  Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da građani Crne Gore imaju najviše povjerenja u sistem obrazovanja njih 55,5 odsto, Srpsku pravoslavnu crkvu 50,5 odsto i zdravstveni sistem 48,8 osto.

  „Na četvrtom mjestu je ombudsman, petom policija, šestom Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, sedmom sudstvo, osmom Organizacija Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, devetom nevladine organizacije i desetom predsjednik Crne Gore“, navela je Bešić.

  Kako je rekla, povjerenje građana u sve institucije je u negativnom trendu, pojašnjavajući da je za oko deset odsto smanjeno povjerenje građana u političke institucije.

  Ona je kazala da su građane pitali da ocjene političare na skali od jedan do pet, a najveću ocjenu su, kako je navela, dali Milu Đukanoviću sa ocjenom 2,73, Aleksi Bečiću sa 2,51, Damiru Šehoviću sa 2,39.

  „Na četvrtom mjestu je Duško Marković, petom Ivan Brajović, šestom Dritan Abazović, sedmom Vladimir Joković, osmom Draginja Vuksanović, devetom Miodrag Lekić i desetom Nebojša Medojević“, rekla je Bešić.

  Ona je kazala da je istraživanje pokazalo da su najbolje ocijenjena ministarstva Ministarstvo sporta sa 40,9 osto, Ministarstvo prosvjete sa 38,6 odsto i Ministarstvo zdravlja 35,7 odsto.

  „Slijede Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo nauke, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo pravde, Ministarstvo javne uprave...“, navela je Bešić.

  Kako je ukazala, da su sva ministarstva građani lošije ocijenili, u odnosu na istraživanje u martu.

  Govoreći o rejtingu partija, Bešić je kazala da najveću podršku uživa Demokratska partija socijalista (DPS) sa 41,5 odsto, Demokrate sa 20,7 odsto i Demokratski front (DF) sa 10,1 odsto.

  „Slijedi Socijalistička narodna partija sa 6,8 odsto, Socijaldemokrate sa četiri odsto, Socijaldemokratska partija sa 3,5 odsto, Bošnjačka stranka (BS) sa 3,2 odsto, Građanski pokret URA sa 2,8 odsto, Demos sa 2,6 odsto, Albanska alternativa (AA) sa 2,3 odsto i Prava Crna Gora sa 1,1 odsto“, precizirala je Bešić.

  Ona je pojasnila da su, u odnosu na rezultate prošlog istraživanja, DPS , DF i URA u padu, Demokrate na istom nivou, a da rast bilježe Socijaldemokrate, SNP, BS i AA.

  Bešić je rekla da je istraživanje pokazalo da građani Crne Gore uglavnom nemaju velika očekivanja od rada Odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

  „Njih 40 odsto ne očekuje da će Odbor bilo šta promijeniti, 21,4 odsto očekuje da će Odbor uspješno unaprijediti izborno zakonodavstvo, dok ih 38,6 odsto nema stav o tom pitanju“, rekla je Bešić.

  Ona je kazala da je istraživanje pokazalo da građani uglavnom nemaju stav o bojkotu rada Odbora od strane Demokrata i URA-e, njih 53,9 odsto, 27,2 odsto smatra da Demokrate i URA treba da učestvuju u radu Odbora, dok ih 18,8 odsto smatra da je dobra odluka o bojkotu Odbora.

  „Na pitanje kakav je stav građana o Podgoričkoj skupštini, 30 odsto njih smatra da je to bio veliki i pozitivan događaj za Crnu Goru, koja je tada odlučila da se prisajedini Srbiji, 32 odsto ih smatra da je to loš i tragičan događaj kojim je Crna Gora izgubila svoju nezavisnost, dok 38 odsto njih nema stav o tom pitanju“, navela je Bešić.

  Istraživanje je, kako je navela, pokazalo da većina građana smatra da političari ne treba da govore o identitetskim pitanjima, „već da treba da se bave životnim pitanjima građana“.

  „Da političari treba da se bave životnim pitanjima smatra 51,4 odsto građana, 26,6 odsto ih nema određeno mišljenje, a 22 odsto ih smatra da je razgovor o tim temama opravdan“, rekla je Bešić.

  Ona je kazala da se na pitanje da li Crna Gora treba da bude članica Evropske unije, 63 odsto građana izjasnilo da treba, 19 odsto da ne treba, dok ih 18 odsto nema stav o tom pitanju.

  „U odnosu na prošlo istraživanje, bilježimo umjereni trend pada podrške članstva Crne Gore u EU“, rekla je Bešić.

  Ona je kazala da je smanjeno interesovanje za NATO, pojašnjavajući da je društvo i dalje veoma podijeljeno oko tog pitanja

  „40 odsto građana daje podršku NATO-u, 42 odsto ne daje, a 18 odsto ih nema stav o tom pitanju“, precizirala je Bešić.

  Na pitanje na koga u spoljnoj politici Crna Gora treba da se osloni, Bešić je rekla da građani većinski smatraju da treba da oslanja na EU, 29,2 odsto njih.

  “16,3 odsto smatra da treba da se osloni na Ameriku i isti procenat ih smatra da treba da se oslone na Rusiju”, rekla je Bešić.

  Ona je pojasnila da je smanjen stepen oslonca na EU, na SAD i na Rusiju u odnosu na mart, kao i da se bilježi značajan porast broja onih koji nemaju stav po ovom pitanju.

  Opširnije
 • Objavljeni rezultati istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore

  12 decembar 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CEDEM je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 26. novembra do 08. decembra 2018. godine.

  Kao i  ranijih godina, kada su važni politički događaji u pitanju, CEDEM je sproveo istraživanje u cilju identifikovanja stavova građana Crne Gore o pojedinim ključnim društveno-političkim pitanjima, a poseban cilj je kontinurano praćenje trendova u dužem vremenskom periodu posredstvom standardizovanih istraživačkih indikatora. Uslijed toga, sljedeći indikatori imaju centralno mjesto u CEDEM-ovim istraživanjima: podrška EU i NATO, povjerenje građana u državne institucije, Vladu, političke i/ili javne ličnosti, rejting političkih partija i sl, tj. indikatori koji pripadaju korpusu standardnog mjerenja u domenu političkog javnog mnjenja Crne Gore.

  Rezultate istraživanja koje možete preuzeti ovdje je predstavila g-đa Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

  Opširnije
 • Nastavljamo sa ostvarivanjem naše vizije - osnaživanje i zaštita univerzalne i nedjeljive prirode ljudskih prava svih građana Crne Gore

  10 decembar 2018

  Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava kojim se ukazuje na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.

  Nastavljamo sa ostvarivanjem naše vizije - osnaživanje i zaštita univerzalne i nedjeljive prirode ljudskih prava svih građana Crne Gore.

  Opširnije
 • Alternativnim mjerama preveniraju se ozbiljne posljedice koje pritvor može imati na migranate i tražioce azila

  15 novembar 2018

  Alternativnim mjerama preveniraju se ozbiljne posljedice koje pritvor može imati na fizičko i psihičko zdravlje migranata i tražioca azila, a u crnogorskom zakondavstvu potrebno je razraditi međunarodne standarde u toj oblasti.

  To je ocijenjeno na pres konferenciji „Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija“, koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa institucijom Ombudsmana, a u okviru saradnje sa projektom “Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija: razmjena iskustava i primjena", koji sprovodi Savjet Evrope.

  Projekt koordinator u CEDEM-u, Ognjen Marković, istakao je da je korišćenje alternativa imigracionom pritvoru neophodno radi poštovanja međunarodnih standarda o ljudskim pravima u pojedinim slučajevima, uključujući, kako je naveo, relevantnu jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava.

  „Alternative mogu da spriječe ozbiljne posljedice, koje pritvor može da ima na fizičko i psihičko zdravlje migranata i tražilaca azila, a posebno onih koji pripadaju nekoj od ranjivih kategorija“, rekao je Marković.

  Prema njegovim riječima, jedan od najvećih izazova u oblasti migracija u kontekstu sve većeg priliva migranata i nezakonitog prelaska graničnih prelaza i ilegalnog boravka na teritoriji jedne države, je obezbjeđivanje poštovanja dostojanstva svakog pojedinca i njegove lične slobode i bezbjednosti.

  „To je propisano članom 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, uz pažljivo ispitivanje svih okolnosti prilikom ograničavanja te slobode, zadržavanja i pritvaranja“, pojasnio je Marković.

  On je kazao da su, međunarodni standardi u oblasti poštovanja prava stranaca u Crnoj Gori, u kontekstu ograničenja slobode kretanja i uvođenja alternativnih mjera pritvaranju, inkorporirani u nacionalno zakonodavstvo, ističući da isti nisu dovoljno razrađeni, „naročito kada govorimo o raznovrsnosti i normiranju većeg broja alternativnih mjera propisanih međunarodnim pravnim dokumentima“.

  „Naime, iako su alternativne mjere, po prvi put, definisane u novom Zakonu o strancima, što je izuzetno veliki iskorak u odnosu na prethodni, i koje zadovoljavaju standarde evropske pravne regulative, ne možemo govoriti o tome da je zakonski okvir u potpunosti usklađen sa međunarodnim stanadardima, kada je u pitanju propisivanje i drugih alternativnih mjera koje nisu ozakonjene u crnogorskom pravnom sistemu“, rekao je Marković.

  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, ocijenio je da je Crna Gora u velikoj mjeri uskladila zakonodavstvo u toj oblasti sa međunarodnim standardima, podsjećajući da je donijela Zakon o međunarodnoj i privremnoj zaštiti stranaca i novelirala Zakon o strancima.

  „Prema raspoloživim informacijama u Crnoj Gori noć provede u prosjeku 120 do 130 migranata. Izražene migracije i raseljavanja predstavljaju veliki izazov za države, pa i za Crnu Goru i njene institucije, a posebno sa aspekta poštovanja ljudskih prava migranata“, istakao je Baković.

  Prema njegovim riječima, zato je obaveza svih da preuzmu korake u skladu sa mandatom, kako bi, kako je naveo, omogućili da proces prevaziđu što lakše, „a u skladu sa standardima pristupanja u zaštiti migranata, koji su definisani u brojnim dokumentima UN-a, Savjeta Evrope i Evropske unije, a koji čine dio međunarodnog prava ljudskih prava, međunarodno humanitarnog i izbjegličkog prava.

  Baković je ukazao da se u Analizi Upravnog komiteta za ljudska prava ukazuje na standarde Evropskog suda za ljudska prasva i drugih tijela u vezi sa imigracionim pritvorom i lišavanjem slobode i alternativama pritvoru.

  On je ukazao da se u Analizi navodi da se alternativama preveniraju ozbiljne posljedice koje pritvor može imati na fizičko i psihičko zdravlje migranata i tražioca azila.

  „Opravdano se naglašava da je pritvaranje ranjivih osoba, a naročito djece, posebno problematično u smislu poštovanja prava i blagostanja“, rekao je Baković.

  Zamjenica šefa Odjeljenja nezavisnih tijela za ljudska prava u Direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava u SE, Lilja Gretarsdottir, koja je predstavila analizu „Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija“ Upravnog komiteta za ljudska prava, ocijenila je da se najveće praznine nalaze u tome da se alternativne mjere nedovoljno koriste.

  „Mogle bi se mnogo više koristiti, a to je zbog toga što da čitava Evropa još uvijek uči kako da sprovede alternative i kako da primjene obaveze za alternativne pristupe“, navela je Gretarsdottir.

  Prema njenim riječima, neke od praznina sastoje se u kvalitetnom donošenju odluka.

  „Riječ je o tome da se to ne radi na individualnom osnovu, kao što bi trebalo da bude, kad se osoba stavlja u pritvor. Ne dolazi do toga da je tačno ocijenjeno da li je osoba ranjiva ili ne i da se tretman tome prilagodi. Nedovoljno je precizno procijenjeno da li se osobe stavljaju i zašto se stavljaju u pritvor“, pojasnila je Gretarsdottir.

  Ona je kazala da bi alternativne mjere trebalo da se oslanjaju na najmanje restriktivne mjere „koliko je to moguće i kako bi bile efikasne“.

  „Alternative su utvrđene zakonom, i Crna Gora je preuzela konkretne korake u ovom smjeru, i treba da budu predmet sudskog razmatranja. Alternativne mjere treba da osiguraju dignitet i da poštuju osnovna prava“, istakla je Gretarsdottir.

  Ona je ukazala da su djeca veoma ranjive grupe i da je preporuka da država mora da primjeni alternativne mjere, a ne pritvor kad je u pitanju ta kategorija.

  Gretarsdottir je ukazala da bi bio izbjegnut i pritvor postoji niz opcija, navodeći da su u praksi to različite mjere koje se primjenljuju u zajednički.

  „Ne postoji samo jedno magično rješenje. Mora se svaki slučaj definisati pojedinačno, šta mu odgovara. Veliki je fokus na tip alternative i idealno bi bilo da država ima spisak alternativa da se na njih može osloniti, međutim taj spisak ne može biti konačan, jer je neophodno raditi od slučaja do slučaja sa migrantima i tražiocima azila pretpostavljajući da nisu kriminalci“, istakla je Gretarsdottir.

  Ona smatra da se treba fokusirati ne samo na sprovođenje mjere, nego na način kako se mjera sprovodi.

  Projektna rukovoditeljka u Odjeljenju nezavisnih tijela za ljudska prava u Direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava u SE, Milica Vesović, kazala je da je projekat multilateralan i da pokrica 47 država članica SE.

  „Crna Gora je izabrana kao veoma pozitivan prostor, obzirom da postoji Zakon o strancima koji zadovojava standarde stalnog Komiteta za ljudska prava koji je napravio analizu. Krenuli smo u balkanskom dijelu od Crne Gore sa idejom da proširimo na ostale države članice – Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, obzirom da migranti koji su u tranzitu prolaze ovdje“, navela je Vesović.

  Ona je rekla da je cilj projekta da standardi budu stavljeni na raspolaganje i da budu podignuti kapaciteti i znanje koje postoji o toj temi, kako opšte javnosti, tako i struktura iz državne uprave.

  Nezavisni ekspert SE, Mario Nenadić, podsjetio je da su zemlje regiona formirale centre za strance, donijele zakone o strancima, azilu, podzakonske akte, imaju besplatnu pravnu pomoć, ocijenjujući da je sad je pitanje individualizacije svakog konkretnog slučaja.

  „Svakom individualnom pritvoru je potrebno pristupiti individualno, ocijeniti sve uslove i okolnosti, vidjeti radi li se o pojedincu ili porodici, uvijek imati na umu član 5 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Dakle, pritvor mora imati alternative, koje moraju biti propisane zakonom i individualizovane“, istakao je Nenadić.

  Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Zdenka Perović, smatra da Crna Gora ima iskustva sa alternativnim mjerama, „iako nismo ta znanja sumirali ili sistematizovali da bismo ih prezentirali kao takve“.

  „Jako smo familijarni sa porodičnim smještajem. Naše institucije imaju puno iskustva sa radom na terenu, sa konkretnim slučajevima. Trebali bi znanje i iskustvo sistematizovati, kako bi iz njih izvukli pozitivne strane i gapove“, navela je Perović.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3