pdf.png Analiza o stavovima građana o EU

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-18
2.78 MB
984
pdf.png Zastupljenost žena u bezbjednosti

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-17
910.85 KB
943
pdf.png CEDEM objavio smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-09
753.03 KB
807
pdf.png PREDLOG PRAKTIČNE POLITIKE KLJUČNI NALAZI, PROBLEMI I PREPORUKE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI, DJEČIJEG PROSJAČENJA I PRISILNIH BRAKOVA

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
575.9 KB
806
pdf.png Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organizovanog kriminala

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-06
1.03 MB
1.238
pdf.png Regionalna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: pregled komparativnih praksi zemalja Zapadnog Balkana

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-04-24
1.38 MB
1.756
pdf.png Zabrana diskriminacije i ostvarivanje prava iz radnog odnosa

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-04-22
2.67 MB
1.434
pdf.png Položaj LSI: identifikacija praksi i obrazaca diskriminacije lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-03-26
1.1 MB
1.110
pdf.png Analiza crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efektivnih alternativnih mjera pritvaranju u kontekstu migracija

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-18
480.04 KB
1.397