pdf.png Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-08-26
2.33 MB
166
pdf.png Vodič za izvještavanje o ljudskim i manjnskim pravima

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-03-26
845.08 KB
1.049
pdf.png Vodič kroz član 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na diskriminaciju lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
725.88 KB
532
pdf.png Smjernice za medijsko izvještavanje o licima sa invaliditetom u Crnoj Gori

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2021-01-25
582.74 KB
446
pdf.png Efekat opština na etničko distanciranje

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-12-18
8.74 MB
4.497
pdf.png Vodič o poslovanju u duhu nediskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-26
675.27 KB
2.174
pdf.png Pravna analiza "Zaštita prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori"

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-08-19
2.86 MB
3.782
pdf.png Vodič kroz član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima- zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-07-09
944.8 KB
1.003
pdf.png Meta-analiza sadržaja dokumenata koji se tiču manjinskih naroda i diskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-05-13
3.22 MB
2.164
pdf.png Uporedna analiza iskustava saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji (MART, 2020)

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2020-03-02
2.39 MB
1.426