pdf.png Vodič kroz nove institute Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-22
984.24 KB
130
pdf.png Vodič kroz pravnu i institucionalnu zaštitu od diskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-11
1.59 MB
75
pdf.png 2018- Izvještaj o migracijama

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-10
2.57 MB
130
pdf.png Analiza o stavovima građana o EU

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-18
2.78 MB
100
pdf.png Analitički izvještaj: Etnička distanca u Crnoj Gori 2019

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-17
2.97 MB
285
pdf.png Zastupljenost žena u bezbjednosti

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-17
910.85 KB
156
pdf.png CEDEM objavio smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-09
753.03 KB
143
pdf.png PREDLOG PRAKTIČNE POLITIKE KLJUČNI NALAZI, PROBLEMI I PREPORUKE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI, DJEČIJEG PROSJAČENJA I PRISILNIH BRAKOVA

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-01
575.9 KB
165
pdf.png Smjernice za istraživačke novinare u oblasti korupcije i organizovanog kriminala

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-05-06
1.03 MB
346