pdf.png Građansko učešće mladih u procesu kreiranja i donošenja odluka, novembar 2019. godine

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-12-03
12.64 MB
208
pdf.png Publikacija- Alternativne sankcije u Crnoj Gori- propisi i praksa (novembar, 2019.)

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-11-27
480.9 KB
112
pdf.png Vodič kroz nove institute Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-22
984.24 KB
242
pdf.png Vodič kroz pravnu i institucionalnu zaštitu od diskriminacije

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-11
1.59 MB
240
pdf.png 2018- Izvještaj o migracijama

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-10-10
2.57 MB
292
pdf.png Analiza o stavovima građana o EU

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-18
2.78 MB
208
pdf.png Analitički izvještaj: Etnička distanca u Crnoj Gori 2019

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-09-17
2.97 MB
490
pdf.png Zastupljenost žena u bezbjednosti

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-17
910.85 KB
264
pdf.png CEDEM objavio smjernice za primjenu etičkih standarda za zatvorske službenike

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-07-09
753.03 KB
245