UNAPREĐIVANJE PRAKSI LOKALNIH MEDIJA U BORBI PROTI KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA
    dos logo light

Cilj projekta je doprinos evroatlanskim integracijama Crne Gore, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta lokalnih novinara, koje bi rezultiralo profesionalni pristup istraživačkom procesu i kredibilno izvještavanjem u oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Projektom će biti obuhvaćeno 10 novinara u Pljevljima, Kotoru, Ulcinju, Bijelom Polju i Baru.

Aktivnosti:
1. Radni sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava, osnovnih sudova, osnovnih državnih tužilaštava , NVO-a i državnih agencija.
2. Priručnik o istraživačkom procesu na lokalnom nivou
3. Dvodnevna obuka za novinare i urednike o istraživačkim tehnikama i novinarskoj etici
4. Dvomjesečno istraživanje u lokalnim zajednicama na temi odabranoj od strane novinara pod mentorstvom
5. Jednodnevna follow up obuka o pregledu urađenog, iskustvima i detaljima u vezi objavljivanja priča
6. Završna konferencija

Očekivani rezultati:
1. Organizovano inicijalnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, osnovnih sudova, osnovnih državnih tužilaštava , NVO-a i državnih agencija.
2. Objavljen Priručnik o istraživačkom procesu na lokalnom nivou
3. Obučeno 10 novinara o istraživačkim tehnikama i novinarskoj etici
4. Sprovedeno 5 dvomjesečnih istraživanje u lokalnim zajednicama od strane 5 timova sastavljanih od po 2 novinara uz podršku mentora
5. Održana jednodnevna follow up obuka o pregledu urađenog, iskustvima i detaljima u vezi objavljivanja priča
6. Objavljeno 10 članaka/priča/dokumentaraca
7. Organizovana završna konferencija

Medijski projekat „Unapređivanje praksi lokalnih medija u borbi proti korupcije i organizovanog kriminala“ realizuje se uz finansijsku podršku ambasade SAD-a u Crnoj Gori kroz Program profesionalizacije medija.