Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

Ovaj seminar je prvenstveno namijenjen mladim ljudima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda J. Badnjar, R. Kojovic i P.Stojanović, sudija Upravnog suda,  D. Ðuretic, advokat N. Martinovic kao i koordinator Centra za ljudska prava, S. Bjeković, upoznali su svoje mlade kolege sa znacajem i nacinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust for Democracy.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku njemacke fondacije Konrad Adenauer i Balkanskog fonda za demokratiju, u Budvi je od 17. do 20. septembra 2008. godine održan seminar na temu: Efikasno sudstvo kao važan preduslov za uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori - pravo na pravicno sudenje i sudski postupak. Seminar je bio namijenjen mladim kadrovima koji su zaposleni u sudovima i advokaturi, strucnim saradnicima i pripravnicima. Predavaci su bili sudije Vrhovnog suda: Julka Badnjar, Vesna Begovic, Radule Kojovic i Petar Stojanovic, kao i pomocnica ministra pravde, Branka Lakocevic i koordinator Centra za ljudska prava, Siniša Bjeković.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate na temu: Novi crnogorski zakonik o krivicnom postupku i Evropska konvencija o ljudskim pravima, u organizaciji CEDEM-a, AIRE Centra iz Londona, OEBS-a, uz podršku Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i Vestminsterske fondacije za demokratiju.
Seminar su otvorili: ministar pravde Miraš Radovic, šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori, Paraschiva Badescu, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Tatjana Markovic i sudija Vrhovnog suda Stanka Vucinic. Predavaci su bili: sudije Vrhovnog suda Crne Gore Radule Kojovic i Petar Stojanovic; prof. dr Drago Radulovic, Pravni fakultet – Podgorica; prof. dr Milan Škulic, Pravni fakultet – Beograd; Šucko Bakovic, zamjenik specijalnog tužioca; Vladimir Cejovic, advokat; Ben Cooper, advokat, Doughty Street Chambers – London; Toby Cadman, predstavnik Policijske misije EU u BiH.